Housecare Contract

•LIPARIS 3 •LIPARIS 5 •GILINDIRES •QUEENABA
 
 
Straat en huisnummer

 - hierna "opdrachtgever" genoemd -

en

ECLESS S.B.T. İnş. Ltd. Şti.
Çeşmeli mah. Plaj cad. Liparis 3 Tatil Sitesi
I blok No.33-34 Erdemli/Mersin/Türkiye

- hierna " housecare beheerder " genoemd -


Tussen deze partijen is het volgende housecare contract gesloten:

§ 1 Voorwerp van het contract

De opdrachtgever overdraagt het volgende object voor verzorging:

optionele

§ 2 Verdrags duur en opzegging

Het verdrag word voor de duur van 1 jaar afgesloten. Het verlengt zich automatisch voor 1 jaar als er niet door 1 van de partijen een opzegging heeft plaatsgevonden met in acht nemen van een opzegtermijn van 3 maand voor contract beëindiging. De opzegging kan alleen schriftelijk.

Wanneer U de woning in de tussentijd verkoopt dan kan u het contract onmiddelijk beëindigen aan het eind van die maand.
Als het koopcontract gesloten is ,behalve als de woning is verhuurd , dan kan het contract aan het einde van de huurperiode opgezecht worden.

In het geval van een aanzienlijke schending van het contractuele verplichtingen van de eigenaar heeft de tussenpersoon het recht om het contract zonder opzeg termijn te beëindigen.

Begin contract +12 maanden

§ 3 Opgaven voor de housecare beheerder

De housecare beheerder heeft de opgave zorgvuldig met het projeckt om te gaan en alles doen wat nodig is voor een goede administratie en hij heeft het recht om in alle opzichten de economische en andere belangen van de cliënt te observeren en te vertegenwoordigen.

Tot de opgaven van de housecare beheerder behoren speciaal:

1. Contractbeheer
a) Het tijdig doorberekenen van voorschotten op de servicekosten aan de eigenaars

2. Algemene administratie
a) Bewaking van verzekeringen voor dit object en het regelen van evt ,schade
b) Vertegenwoordigen van de eigenaar in het verband met alle autoriteiten /Comitee

3. Technisch gebouwbeheer
a) Zorgen voor de functionaliteit van de sanitaire en andere voorzieningen van het pand inclusief het sluiten en beëindigen van leveringsdatum en onderhouds contracten
b) Toewijzing van de werkzaamheden die nodig zijn voor het lopende onderhoud reparatie en reparatie van de woning
c) Sluiten en beëindigen van conciërge contracten en contracten met andere helpers.
Bewaking en controle op werken van voorgenoemde personen in betrekking op het object
d) Melding van defecten aan de eigenaar
e) Deur openen in noodgevallen
f) Informatie geven aan de opdrachtgever over alle belangrijke zaken en /of ongewone aangelegenheden in samenhang met uw object

4. Optionele diensten
a) Organisatie van schoonmaak ( bv Voor de komst en na vertrek )
b) Bedlinnen service

§ 4 Verdrag en Volmacht

De housecare beheerder sluit als vertegenwoordiger van de opdrachtgever contracten af met externe bedrijven /dienstverleners voor autoriteiten/administratie die een notariële volmacht nodig denken hebben , moet de klant voor zorgen .

De opdrachtgever heeft alleen een directe aanspraak op nakomen van de overeenkomst jegens de externe firma /dienstverlener die rechtstreeks recht hebben op contract uitvoering .
Bij het beëindigen van het contract moet het ongevraagd worden teruggegeven aan de klant.

§ 5 Vergoeding

Voor de diensten van de housecare verlener bent U jaarlijks een bedrag van

schuldig. De kosten van externe firma’s /dienstverleningen /overheids werken ritten zijn niet in het bedrag opgenomen. Elk werk of opdracht gaat eerst aan de opdrachtgever mede gedeeld worden en in overleg en na toezegging van de opdrachtgever uitgevoerd worden.

De administrative werken is in het jaarbedragen gerekend. De housecare verzor ger heeft het recht om de vergoedingen in te houden op evt verhuur of pacht van het object.

§ 6 Beëindigen

In het geval van beëindiging van het housecare contract , niet uitmakende uit welke rechterlijke grond is de housecare beheerder verplicht om alle stukken plannen tekeningen rekeningen contracten boekhouding alle protocollen volmachten ea in originele staat of aan de voorzitter van de administratieve adviesraad of aan de opvolgende housecare beheerder direkt te overhandigen .
Een terugbetaling recht is niet toegestaan.

§ 7 Aanvullende overeenkomsten aanvullingen en wijzigingen scheidingsclosule

De bepalingen van dit contract zijn ook van overeenkomstige toepassing op gedeeltelijk eigendom,een residentieel bouwrecht en een gedeeltelijk bouwrecht terzijde inhoud en het doel van individuele bepalingen anders aangegeven.

Stilzwijgende mondelinge of schriftelijke afspraken worden niet getroffen .
Wijzigen of aanvullingen op dit contract moet schriftelijk gebeuren. Dit geld ook voor een opheffing van een clausule.

Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de rest van het contract aan.

§ 8 Plaats van jurisdictie

Bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit dit contract is de hoofdzetel van ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. ŞTİ.

§ 9 Slotbepalingen

Indien individuele bepalingenvan deze overeenkomst nietig zijn of worden ,blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.
De partijen verplichten zich in dit geval een wettelijk effectieve regeling die zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ineffectieve clausule komt te overeen komen .
Hetzelfde geldt in het geval van een maas in de wet die moet worden gereguleerd .
Mondelinge neven overeenkomsten bestaan niet.

Wijzigen in dit contract vereisen de schriftelijke vorm.
Dit geldt ook voor de overeenkomst tot wijziging van de schriftelijke vorm.

Met mijn handtekening erken ik zonder voorbehoud dit contract en de bijlagen de bovengenoemde voorwaarden en overeenkomsten.
Ik bevestig de juistheid van mijn informatie in dit contract en in het gegevens invoer formulier.

Ik ga akkoord met de opslag van mijn gegevens.